Historie - stará Jednota bratrská

Jednota bratrská - UNITAS FRATRUM - neboli Moravská církev se zrodila z velkého náboženského probuzení v Čechách (husitství). Ovlivněna učením Petra Chelčického, byla založena Bratrem Řehořem v Kunvaldu v severovýchodních Čechách v roce 1457.

Tato skupina zdůrazňovala trojí ideál víry, lásky a naděje, se silnějším důrazem na praktický křesťanský život než na učení nebo církevní tradici. Církev se rozrůstala a šířila po Čechách a na Moravě. Mezi nejvýznačnější představitele patřil Lukáš Pražský, Jan Augusta, Jan Blahoslav, J.A.Komenský. Jednota bratrská se netěšila dlouhou dobu z náboženské svobody. Krutá protireformace po bitvě na Bílé Hoře znemožnila její existenci, stejně jako všech ostatních protestantských církví. Mnoho lidí opustilo vlast jako exulanti, někteří zůstali doma a snažili se v tajnosti svou víru uchovat. Byli posilování ze zahraničí, povzbuzováni Písmem a inspirováni tajnými setkáními. Tímto způsobem přežili celé století.

Rozšíření - obnovená Jednota bratrská

V letech 1722 až 1727 několik rodin z Moravy, převážně z Fulneku i z jiných míst, které zachovaly tradice původní Jednoty, pod vedením Christiana Davida našlo útočiště v Sasku, na panství Mikuláše Ludvíka hraběte Zinzendorfa, a vystavěli osadu, kterou nazvali Herrnhut (místo, které střeží Bůh), česky Ochranov.

Nebylo snadné vybudovat jednu církev z různorodých prvků, přicházejících z různých míst a prostředí, ale rozhodujícího zážitku jednoty se jim dostalo při vylití Ducha svatého během slavení sv. Večeře Páně 13. srpna 1727.

V roce 1732 vyslalo toto křesťanské společenství první misionáře k otrokům na ostrov sv. Tomáše v Karibském moři. A brzy následovaly další misie: do Grónska, Severní Ameriky, Jižní Afriky... V dnešní době je světově rozšířená Jednota bratrská rozdělena do 4 regionů: africký, evropský, karibský a severoamerický, které se skládají z 19 provincií.

Ve své vlasti, v „zemi otců“, směla Jednota bratrská zapustit kořeny po císařském ediktu z roku 1861. První sbor obnovené Jednoty bratrské byl založen roku 1870 v Potštejně.

Provincie se sdružují podle světadílů do čtyř regionů. Větší provincie se dělí na distrikty.

Přehled provincií podle regionů:

Severoamerický region

Aljaška (založena 1843)

Labrador (založena 1771)

Americká severní - sbory v severní části USA (založena 1741)

Americká jižní - sbory v jižní části USA (založena 1753)

Jihoamerický region

Honduras (založena 1930)

Nicaragua (založena 1849)

Kostarika (založena 1988)

Jamajka (založena 1754)

Západoindická - sbory na Panenských ostrovech a na ostrovech Antigua, St.Kitts, Barbados, Tobago a Trinidad v Karibském moři (založena 1732)

Guayana (založena 1730, obnovena 1878)

Surinam (založena 1735)

Evropský region

Britská - sbory ve Velké Británii a Severním Irsku (založena 1724)

Evropská kontinentální - sbory v Německu, Holandsku, Dánsku, Švédsku a Švýcarsku (založena 1722)

ČESKÁ (vznik 1457, obnovena 1862)

Africký region

Tanzánie západ s centrem v Tabora (založena 1897)

Tanzánie jihozápad s centrem v Mbeya (založena 1977)

Tanzánie jih s centrem v Tukuyu (založena 1891)

Tanzánie Rukwa s centrem v Sumbawanga (založena 1984)

Jihoafrická - západní oblast (založena 1737, obnovena 1792) a východní oblast (založena 1828) Misijní práce

mezi indiány Garifuna na Kajmaních ostrovech v Karibském moři

domov pro mentálně postižené arabské dívky v Ramallah u Jeruzaléma

mezi Tibeťany v severoindickém Rádžpúru a kašmírském Ladaku

mezi eskymáky Yuppik na Dálném východě (Čukotka)

mezi černochy v africkém Zairu a Malawi

V Dominikánské republice (vznik 1902) se Jednota bratrská spojila s dalšími evangelickými denominacemi a vytvořila "Dominikánskou evangelikální církev" (1959).

Copyright (c) 2016 Jednota bratrská Týnec nad Sázavou